Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er tilpasset ansatte som jobber innen spesialist- eller primæhelsetjenestene, eller konsulenter som ønsker å jobbe med pasientflyt og optimalisering av tjenestetilbudet. Studiet egner seg godt for søkere som har en bachelor innenfor helse- og omsorgssektoren, for eksempel sykepleierutdanning, vernepleierutdanning, legeretc.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. apr. 2021 04:40:25