Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Målgruppen er ansatte som arbeider innenfor sektoren spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenester, eller konsulenter som ønsker å jobbe med problemstillinger relatert til helse- og omsorgssektoren.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. juli 2020 04:37:45