Oppbygging og gjennomføring (2021–2023)

Informasjon om studiet

Hovedmålet er å gi ledere/fremtidige ledere innenfor helse og sosialsektoren en videreutdanning i logistikk og digitale systemer på masternivå. Kunnskaper i logistikk anvendt i helse- og sosialsektoren er med på å gi økt kunnskap og forståelse for pasient og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, dvs. fra sykdom oppstår til pasienter er ferdigbehandlet og hjemme igjen. Samtidig henger logistikk og digitalisering nøye sammen. Bruk av digitale systemer gjør at helsetjenestene kan bidra til bedre, mer effektive og sikrere løsninger. Studiet gir kompetanse i logistikk og digitalisering gjennom analyse og forståelse av problemer og løsninger knyttet opp til ulike problemstillinger. Studiet egner seg godt for søkere som har en bachelor innenfor helse- og omsorgssektoren. (f. eks sykepleierutdanning, vernepleierutdanning, leger etc).

 

De med liten eller ingen bakgrunn i statistikk, bør forberede seg i statistikk på egen hånd, for eksempel ved å følge høgskolens forkurs som også gis til ordinære masterstudenter.

Organisering og læringsformer

Studiet er organisert som deltidsutdanning over 5 semestre. Studiet vil være en kombinasjon av samlinger og nettbasert undervisning. Hvert semester starter med en samling som består av to dager. Resterende forelesninger gis på video og det er ett nettmøte per emne per uke. Nettmøtene brukes til å gå gjennom oppgaver, diskusjoner, besvare spørsmål fra studentene etc. Studiet er på totalt 90 studiepoeng og gir tittelen Erfaringsbasert mastergrad i helselogistikk og digitale systemer.

Krav til studieprogresjon

Studiet må være fullført innen 3.5 år, dvs. 7 semester.

*Studieplan er under arbeid så endinger kan forekomme.

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Høst 2022

Modul 2 - Teknologi

Modul 2 - Teknologi

  • IBE780 Informassjonsstystemer 7.5 stp
  • IBE781 Digital velferdasteknologi 7.5 stp

Vår 2023

Modul 2 - Teknologi

Modul 2 - Teknologi

  • IBE782 Menneske og teknologi 7.5 stp

Modul 3 - Masteroppgave

Modul 3 - Masteroppgave

Høst 2023

Modul 3 - Masteroppgave

Modul 3 - Masteroppgave

*Studieplan er under arbeid så endinger kan forekomme.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. apr. 2021 04:40:26