Opptak

Bachelor i helse og sosialfag eller tilsvarende med karaktersnitt C eller bedre. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad. Relevant praksis kan være at du har jobbet med direkte pasientarbeid, administrativt i et helseforetak, administrativt i helse- og omsorgssektoren i en kommune, som konsulent hvor arbeidet har vært relatert til helse- og omsorgssektoren etc .

Høgskolen vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. apr. 2021 04:40:26