Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer

Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
2½ år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
1. februar 2022
Studienivå:
Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år
Åpner for søking:
Vil bli kunngjort
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022

Foto: Colourbox.com

Programmets innhold

Hovedmålet er å gi ledere/fremtidige ledere innenfor helse og sosialsektoren en videreutdanning i logistikk og digitale systemer på masternivå. Logistikkunnskaper i helse- og sosialsektoren er med på å gi økt kunnskap og forståelse for pasient og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, dvs. fra sykdom oppstår til pasienter er ferdigbehandlet og hjemme igjen. Samtidig henger logistikk og digitalisering nøye sammen. Bruk av digitale systemer gjør at helsetjenestene kan bidra til bedre, mer effektive og sikrere løsninger. Studiet gir kompetanse i logistikk og digitalisering gjennom analyse og forståelse av problemer og løsninger knyttet opp til ulike problemstillinger. Studiet egner seg godt for søkere som har en bachelor innenfor helse- og omsorgssektoren. (f. eks sykepleierutdanning, vernepleierutdanning, leger etc).

 Forkurs i statistikk: Vi anbefaler at studenter som har liten eller ingen bakgrunn i statistikk følger kurset : LOG718 Preparatory Course in Basic Statistics (https://www.himolde.no/english/studies/courses/log/2020/autumn/log718.html). Dette er et forlurs i statistikk som også gis til ordinære masterstudenter.

Studiet inneholder 3 moduler.

  • Modul 1: Logistikk

Denne modulen vil gi kunnskap om hvordan logistikk kan anvendes innenfor helse- og omsorgssektoren. For å se på samhandling mellom ulike aktører i kjeden brukes verdikjedeaspektet som teoretisk grunnlag. For å kunne forstå og designe tjenesten vil studenten lære om produksjonsprinsipper som kan anvendes innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten.

  • Modul 2: Digitale systemer

Modulen vil gi en bred tilnærming vedrørende bruk av digitale systemer innenfor helse og omsorgsektoren. Studenten skal få kunnskap om hvordan digitalisering kan benyttes til å forbedre prosessene i helsetjenesten både på organisasjonsnivå og brukernivå , samt hvordan individet påvirkes ved bruk av teknologi.

  • Modul 3: Masteroppgave

I denne modulen skal studentene skrive masteroppgave. Studentene skal anvende kunnskap fra de to andre modulene til å belyse, redegjøre og løse praktiske problemstillinger fra sin arbeidsplass.