Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning og retter seg hovedsakelig mot studenter med helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, men andre med tilsvarende utdanningsnivå og relevant yrkeserfaring kan søke. Studiet er en fordypning og videreføring av kunnskap og ferdigheter etter bachelorutdanning. Videreutdanningen har utspring i vernepleiefaget og egner seg derfor godt for vernepleiere. Men det er i tillegg lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele spekteret av yrkesgrupper som yter tjenester for personer med funksjonshemming eller funksjonsvansker.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 04:37:50