Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning og retter seg hovedsakelig mot studenter med helse, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, men også andre med tilsvarende utdanningsnivå med relevante arbeidsforhold . Studiet er en fordypning og videreføring av kunnskap og ferdigheter etter bachelorutdanning. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som jobber innen tiltak og tjenester for funksjonshemmede.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. nov. 2019 21:32:30