Jobb og videre studier (2018–2020)

Videre studier

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid kan gjennomføres som egen, selvstendig utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universitet. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter karaktekrav på gjennomsnitt C eller bedre.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:32:32