Jobb og videre studier (2020–2022)

Videre studier

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid kan inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde eller kan gjennomføres som egen, selvstendig utdanning. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter karakterer på gjennomsnitt C eller bedre. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universitet, men slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 04:40:54