Opptak

Relevant bachelorgrad og relevant arbeidserfaring. Det er ikke et absolutt krav, men en fordel å ha relevant arbeidstilknytning under videreutdanningen.
Aktuelle profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, barnehagelærer, lærer, velferdsarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut. Andre med utdanning tilsvarende en bachelor kan bli vurdert for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. feb. 2020 09:33:38