Opptak

Relevant bachelorgrad og relevant arbeidstilknytning under utdanning.

Aktuelle profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, førskolelærer, velferdsarbeider, ergoterapeut og lærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:32:32