Opptak

Fullført og bestått relevant bachelorgrad.

Aktuelle profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, barnehagelærer, lærer, velferdsarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut. Andre med utdanning tilsvarende en bachelor kan bli vurdert for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. juni 2021 04:34:13