Jobb og videre studier (2021–2025)

Jobbmuligheter

MAHS2 er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse- og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskningen av det direkte arbeidet med pasienter/brukere, grupper av pasienter/brukere, pårørende og sosiale nettverk.

Studiet har særlig høy samfunnsmessig relevans i og med at de aller fleste studentenes prosjekter er forankret i deres egen yrkesmessige og faglige kontekst. Dette bidrar til utvikling av ny fagkunnskap som direkte påvirker praksis.

Kandidatene vil, via både vitenskapelig skolering og mer presis klinisk forståelse, høyne kvaliteten i egen yrkesutøvelse, hvilket igjen kommer både brukere og arbeidsgivere til gode. Masterprosjektene generer også ny evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til PhD studier innenfor helse- og sosialfag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 04:34:56