Jobb og videre studier (2018–2022)

Jobbmuligheter

Mastergraden i helse- og sosialfag er forankret i følgende forsknings- og kompetanseområder:

  • Psykisk helsearbeid

  • Aldring og omsorg for eldre

  • Funksjonshemming og rehabilitering

  • Fenomenologisk tilnærming til sårbare grupper

  • Tverrprofesjonelt samarbeid

Omsorg til pasienter med somatisk sykdom oglidelse

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til PhD studier innenfor helse- og sosialfag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:32:33