Opptak

Det generelle opptakskravet er C eller bedre på relevant bachelorutdanning. Dersom dette ikke er innfridd kan man tas opp dersom man har C eller bedre på èn av høgskolens valgfrie studieretninger/videreutdanninger eller annen relevant videreutdanning innen helse- og sosialfag, samt C eller bedre på Fordypningsoppgaven i tilknytning til èn av disse utdanningene.

Merk at studenter som allerede er igang med èn av videreutdanningene (VIPH, AKS, VHM, VHS og VBU), og som har minst C i snitt fra relevant helse- og sosialfaglig bachelor, kan søke seg inn på MAHS2.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 04:34:56