Opptak

Opptakskrav Heltid

Gjennomført enten Avansert klinisk sykepleie eller Psykososialt arbeid med barn og unge. Karakterkrav: Karakteren C i gjennomsnitt og C på fordypningsoppgaven.

Opptakskrav Deltid:

Gjennomført én av høgskolens valgfrie studieretninger/videreutdanninger (Avansert klinisk sykepleie, Habilitering og miljøarbeid, Psykisk helsearbeid, Psykososialt arbeid med barn og unge ) eller annen relevant videreutdanning innen helse- og sosialfag. Karakterkrav: Karakteren C i gjennomsnitt og C på fordypningsoppgaven.

Opptakskrav mht kombinasjonsløpet Psykisk helsearbeid og MAHS del II: Opptakskravene til VIPH samt karaktersnitt C eller bedre fra helse- og sosialfaglig bachelor.

 

Andre krav/forutsetninger

Påbygningsdelen MAHS del II kan tas enten a) på heltid over 2 semester, b) på deltid over 4 semester eller c) i kombinasjon med Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) over 4 semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:32:34