Opptak

Det generelle opptakskravet er C eller bedre på èn av høgskolens valgfrie studieretninger/videreutdanninger eller annen relevant videreutdanning innen helse- og sosialfag, samt C eller bedre på Fordypningsoppgaven i tilknytning til èn av disse utdanningene.

Opptak til MAHS2 samtidig med en videreutdanning: Man kan søke opptak til MAHS2 samtidig som at man søker opptak til en videreutdanning (høsten 2022) eller når man er igang med en videreutdanning (høsten 2023). 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 04:36:07