Opptak

Det generelle opptakskravet på MAHS2 er C eller bedre på relevant bachelorutdanning. Dersom dette ikke er innfridd kan man tas opp dersom man har C eller bedre på èn av høgskolens valgfrie studieretninger/videreutdanninger eller annen relevant videreutdanning innen helse- og sosialfag, samt C eller bedre på Fordypningsoppgaven i tilknytning til èn av disse utdanningene.

  • For spesialisering i psykososialt arbeid med barn og unge er det et tilleggskrav om at det dokumenteres at man har en stilling knyttet til barne- og ungdomsarbeid i minimum 50 % størrelse.

  • For spesialisering i avansert klinisk sykepleie er det et tilleggskrav om at det dokumenteres at man er offentlig godkjent som sykepleier i Norge og at man har minimum 2 års relevant klinisk praksis i løpet av siste 5 år.

  • For spesialisering i psykisk helsearbeid er det et tilleggskrav om at det dokumenters minimum 1 års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad.

Merk også at ved opptak til videreutdanningene (VIPH, AKS, VHM og VBU) vil alle med minst C i snitt fra relevant helse- og sosialfaglig bachelor også være kvalifisert til å begynne å ta emner på MAHS2.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 04:37:50