Studieopphold i utlandet (2022–2026)

Studentene kan tilbys studieopphold ved utenlandske institusjoner. Dette vil helst gjelde mot slutten av studiet under arbeid med masteroppgaven. Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være ved institusjoner som Høgskolen har samarbeidsavtaler med.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 04:36:08