Jobb og videre studier (2019–2020)

Videre studier

Studiet er en videreutdanning på grunnlag av minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning, og gir uttelling for 30 studiepoeng. Studiet er godkjent som modul i relevante mastergradsstudier og tilfredsstiller således de faglige kravene til utdanning på mastergradsnivå.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 12:33:00