Jobb og videre studier (2022–2023)

Videre studier

Studiet er en videreutdanning på grunnlag av minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning, og gir uttelling for 30 studiepoeng. Studiet er godkjent som modul i relevante mastergradsstudier og tilfredsstiller således de faglige kravene til utdanning på mastergradsnivå.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 04:36:40