Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet egner seg for aktive, idrettsinteresserte og naturglade mennesker som ønsker seg et spennende og lærerikt studieår. Det passer også for trenere som ønsker kompetanseheving og lærere/lærerstudenter som ønsker å undervise i kroppsøving i grunnskolen. Årsstudiet i idrett og Adventure er også den naturlige inngangen for deg som ønsker å studere videre innen idrett, enten det er ved Høgskolen i Molde (Sport Management) eller ved andre studiesteder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 04:36:41