Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap: 

  • kjenne til viktige moment innen planlegging av Adventures innen idrett

  • kjenne grunnprinsippene i de campaktivitetene det blir undervist i

  • kjenne grunnprinsippene i basistrening, turn, friidrett, friluftsliv, orientering, samt i utvalgte ballspill og skidisipliner

  • kunne forklare grunnleggende prinsipper innen treningslære og prestasjonspsykologi

  • kunne identifisere idrettshistoriens hovedlinjer

  • kunne redegjøre for norsk idretts organisering og forholdet mellom idrett og samfunn 

Ferdigheter: 

  • skal kunne instruere i overnevnte aktiviteter på grunnleggende nivå

  • skal kunne lage treningsprogram

  • skal kunne planlegge en enkel Adventure innen idrett

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 12:33:05