Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet egner seg for aktive idrettsinteresserte som ønsker seg et spennende og lærerikt studieår. Det passer også for trenere som ønsker kompetanseheving og lærere/lærerstudenter som ønsker å undervise i kroppsøving i grunnskolen. Årsstudiet i idrett er også den naturlige inngangen for de som ønsker å satse på videre studier innen sport management ved Høgskolen i Molde eller ved idrettsfag ved andre studiesteder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. sep. 2019 12:32:30