Jobb og videre studier (2019–2020)

Videre studier

Ved Høgskolen i Molde tilbys bachelorstudium i Sport Management og det er utviklet en overgangsordning for studenter med Årsstudium i Idrett og Adventure som ønsker å fortsette med en bachelorgrad ved Høgskolen Molde. Studenter med Årsstudium i Idrett og Adventure som ønsker å fortsette med en bachelorgrad ved Høgskolen Molde kan søke om det. Treningslære 1, Treningslære 2, Adventure management, Idrettens organisering og ledelse 1 og Prestasjonspsykologi går da inn som obligatoriske emner i bachelorprogrammet, mens Aktivitetslære 1, 2 og 3 godkjennes som valgfag. Det gjør at bachelorgraden kan fullføres på normert tid. Studenter med fullført årsstudium kan også søke opptak til bachelorstudier innen idrettsfag ved andre høgskoler / universitet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. aug. 2019 06:32:55