Jobb og videre studier (2019–2020)

Videre studier

Ved Høgskolen i Molde tilbys bachelorstudium i Sport Management og det er utviklet en overgangsordning for studenter med Årsstudium i Idrett og Adventure som ønsker å fortsette med en bachelorgrad ved Høgskolen Molde. Studenter med Årsstudium i Idrett får godkjent emnene, Treningslære 1, Treningslære 2, Idrettshistorie, Prestasjonspsykologi og to Aktivitetslæreemner som valgfag inn i bachelorgraden i Sport Management ved Høgskolen i Molde. Studenter med fullført årsstudium kan også søke opptak til bachelorstudier innen idrettsfag ved andre høgskoler / universitet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. mai 2019 12:32:52