Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap

  • anvende Informasjonsteknologi der man via mange eksempler fra virkeligheten, belyser og drøfter sider ved moderne IT

  • ha kunnskap om hvordan informasjonsteknologi har digitalisert kjøp, salg, innkjøp og andre prosesser i bedrifter

  • kunne bruk og oppbygging av programvare

 

Ferdigheter

  • ha tilegnet seg praktiske ferdigheter i vurdering av informasjonsteknologi

  • skal kunne utvikle enklere programsystem for bedrifter

  • skal kunne om tilpasning og integrasjon av eksisterende programvare

 

Kompetanse

  • fungere som en ressursperson i mindre IT-prosjekt

  • vurdere muligheter og begrensninger som IT gir

  • effektivisere, forenkle og forbedre arbeids­oppgaver i egen jobb

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 15:32:47