Hva lærer du? (2022–2023)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført Årsstudium i IT ha 

Kunnskap

  • kjenne til det matematiske fundament for informasjonsteknologien

  • vite litt om hvordan datamaskiner og nettverk fungerer og virker sammen

  • forstå hvordan enkel programvare utvikles og tilpasses

  • forstå litt om søking i data, statistisk analyse av data og formidling av data

  • kjenne til vanlige anvendelser som kontorstøtte, virksomhetskritiske forretningssystemer  og elektronisk handel

Ferdigheter

  • bruke verktøy for å skrive og forbedre enkel programvare for å løse mindre oppgaver i en bedrift

  • bruke verktøy som er vanlig i ERP og kontorstøtte

  • bruke verktøy for matematisk og statistisk analyse

Generell kompetanse

  • bruke kunnskaper og ferdigheter for å være en nyttig IT-medarbeider på arbeidsplassen

  • bidra i vurderinger rundt bruk og anskaffelse av programvare for å løse arbeidsoppgaver

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 04:36:16