Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført Årsstudium i IT ha

Kunnskap - fakta og teknikker

  • kjenne til digital representasjon og vite litt om hvordan datamaskiner og nettverk fungerer og virker sammen

  • kunne lage enkle program, organisere og lagre data, søke i datamengder og og formidle resultat

  • kunne prinsipper for analyse og visualisering av data for å oppdage og vise sammenhenger

  • kunne bruke og tilpasse vanlig programvare for kontorstøtte og virksomhetskritiske forretningssystemer for ERP

  • vite hvoran IT brukes i elektronisk handel

 Ferdigheter - hvordan bruke kunnskaper for å løse problem

  • lage enkel programvare for å løse mindre oppgaver i en bedrift

  • bidra i vurderinger rundt bruk og anskaffelse av programvare for å løse arbeidsoppgaver

Generell kompetanse

  • bruke kunnskaper og ferdigheter for å være en nyttig IT-medarbeider på arbeidsplassen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 04:35:07