Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Årsstudiet i IT egner seg for alle som ønsker fordypning innenfor IT. Du må ønske å lære om teknologi og dukke ned i tekniske emner om programmering, datamaskiner, nettverk, databaser, ERP-systemer, web og elektronisk handel. Det er et krevende studium som nok passer best for de som vil legge mye tid og innsats for å lære seg programmering, som for mange blir et vanskelig emne (mange faller fra). Forelesninger legges ut som video og en kan dermed følge disse uten å være i Molde.  Eksamener må tas i Molde. Studiet passer også godt for de som ønsker en årsenhet med IT som spesialisering i et bachelorstudium (økonomi eller logistikk), eller for de som ønsker å søke seg videre på en bachelorgrad i IT.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 04:35:07