Jobb og videre studier (2019–2020)

Jobbmuligheter

Studiet kan benyttes for de som ønsker å beherske IT bedre i sin jobbsituasjon eller som et påbygg på annen utdanning for å stå sterkere i arbeidsmarkedet.

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan man velge å søke opptak på en av høgskolens 3-årige bachelorstudier - for eksempel bachelor i logistikk og SCM eller bachelor i økonomi og administrasjon. De som fortsetter på denne måten vil normalt kunne fullføre bachelorgraden på 2 år. 

Årsstudiet i IT kan altså benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad i kombinasjon med andre studier, men kan også være spesielt nyttig for generell kompetanseheving. Det kan også brukes som påbyggingsstudium eller spesialisering for studenter ved andre studier.

Studiet kan benyttes

Videre studier

Etter årsstudiet i informasjonsteknologi kan du gå videre på bachelor i økonomi og administrasjon. Du har da allerede gjennomført ett av de tre årene. Du vil også stå sterkt siden du har tatt mange nyttige metodefag i løpet av det første året.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 18:32:41