Jobb og videre studier (2021–2022)

Jobbmuligheter

Studiet kan benyttes for de som ønsker å beherske IT bedre i sin jobbsituasjon eller som et påbygg på annen utdanning for å stå sterkere i arbeidsmarkedet.

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan man velge å søke opptak på en av høgskolens 3-årige bachelorstudier, for eksempel bachelor i IT og digitalisering, bachelor i logistikk, eller bachelor i økonomi og administrasjon. Her kan emnene fra årsstudiet inngå som spesialisering og valgemner, sjekk studieplanene for disse for detaljer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. juli 2021 04:34:48