Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i IT (2018–2019)

Informasjon om studiet

Et praktisk rettet studium som gir grunnleggende innsikt i informasjonsteknologien. Du lærer å bruke viktige IT-verktøy, også slik at du selv kan utvikle komplette datasystemer .

Etter fullført studium vil en kunne fungere som en anvendelig IT-ressursperson i offentlig og privat sektor, i IT-opplæringsinstitusjoner eller som medarbeider i en IT-avdeling.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • løse problemer og effektivisere drift for bedrifter ved bruk av IT; programmering og integrering av enkle systemer

  • analysere og evaluere bedrifters bruk av og behov for informasjonsteknologi

  • arbeide mer effektivt i sin egen jobb

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Studiet kan tas som et ordinært studium med undervisning på Høgskolen i Molde eller som nettstudent.

IT er blitt en del av alt som omgir oss både i arbeids- og privatlivet. Det å ha forståelse for og kunnskap om å lage gode IT-systemer er en av forutsetningene for å lykkes i det nye jobbmarkedet. Som informatikkstudent vil du kunne være med å lage gode IT-systemer og vite hvordan bedrifter og privatpersoner skal få brukt dem på en best mulig måte.

Antall IT-relaterte jobber har økt jevnt de siste 30 årene. Nye næringer dukker opp og endringer i måten vi samhandler på internt i bedriftene og mellom bedriftene gjør at vi blir stadig mer avhengig av gode IT-løsninger. Samtidig skaper den nye teknologien nye typer jobber, og her er god IT-kompetanse en av forutsetningene for å lykkes.

IT-studiet gir deg en innføring i alle sider av moderne databehandling. Ved å forstå teknologien vil du se mulighetene og begrensningene. Det vil gjøre deg i stand til å delta i IT-prosjekter, og til å forstå hvordan IT kan utnyttes til å forenkle og forbedre arbeids­oppgaver. Samtidig vil du få trening i bruk av sentrale verktøy slik at du selv kan utvikle enkle datasystemer.

Innhold og oppbygging av studiet

Første semester vil gi innføring i hvordan IT-systemene er satt sammen og hvordan man utvikler dataprogram. Med denne bakgrunn vil andre semester gi opplæring i behandling av informasjon ved hjelp av standardsystemer og i utforming og vedlikehold av informasjon på web.

Organisering og læringsformer

Studiet tilbys også som et nettstudium, hvor alle forelesningene og annet studiemateriell vil være tilgjengelig på nett. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må leveres innen gitte frister. Innlevering er på nett.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen, men utvalgte emner kan ha PC-eksamen med praktisk bruk av programvare. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en del av karakteren. Merk at eksamen må tas i Molde. Dette gjelder også nettstudenter.

Jobbmuligheter

Studiet kan benyttes for de som ønsker å beherske IT bedre i sin jobbsituasjon eller som et påbygg på annen utdanning for å stå sterkere i arbeidsmarkedet.

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan man velge å søke opptak på en av høgskolens 3-årige bachelorstudier - for eksempel bachelor i logistikk og SCM eller bachelor i økonomi og administrasjon. De som fortsetter på denne måten vil normalt kunne fullføre bachelorgraden på 2 år. 

Årsstudiet i IT kan altså benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad i kombinasjon med andre studier, men kan også være spesielt nyttig for generell kompetanseheving. Det kan også brukes som påbyggingsstudium eller spesialisering for studenter ved andre studier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:38:50