Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i IT (2020–2021)

Informasjon om studiet

Vi omgis av informasjonsteknologi. Folk flest bruker informasjonsteknologi uten å vite mye om virkemåte og hvordan den kan tilpasses våre behov på jobb og hjemme. Med litt ekstra kunnskap om programmering og maskinenes virkemåte kan en utnytte teknologien bedre, og bli en verdifull støttespiller som også kan bidra i omstillingsprosjekt der en digitaliserer mindre deler av arbeidsoppgavene på en arbeidsplass.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført Årsstudium i IT ha

Kunnskap - fakta og teknikker

  • kjenne til digital representasjon og vite litt om hvordan datamaskiner og nettverk fungerer og virker sammen

  • kunne lage enkle program, organisere og lagre data, søke i datamengder og og formidle resultat

  • kunne prinsipper for analyse og visualisering av data for å oppdage og vise sammenhenger

  • kunne bruke og tilpasse vanlig programvare for kontorstøtte og virksomhetskritiske forretningssystemer for ERP

  • vite hvoran IT brukes i elektronisk handel

 Ferdigheter - hvordan bruke kunnskaper for å løse problem

  • lage enkel programvare for å løse mindre oppgaver i en bedrift

  • bidra i vurderinger rundt bruk og anskaffelse av programvare for å løse arbeidsoppgaver

Generell kompetanse

  • bruke kunnskaper og ferdigheter for å være en nyttig IT-medarbeider på arbeidsplassen

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Vi omgis av informasjonsteknologi. Folk flest bruker informasjonsteknologi uten å vite mye om virkemåte og hvordan den kan tilpasses våre behov på jobb og hjemme. Med litt ekstra kunnskap om programmering og maskinenes virkemåte kan en utnytte teknologien bedre, og bli en verdifull støttespiller som også kan bidra i omstillingsprosjekt der en digitaliserer mindre deler av arbeidsoppgavene på en arbeidsplass.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er et campusstudium som er tilpasset nettstudenter, så all forelesning skjer derfor med video. I noen av emnene gis det fysiske forelesninger i klasserommet (i Molde) som blir tatt opp på video og lagt på nett. I andre emner vil forelesningen være erstattet av forhåndslagede videoer som legges på nett sammen med annet materiell. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må leveres innen gitte frister. Øvelser gjøres på egne PCer. Vi har også endel labtider med hjelpelærer for campusstudentene. Nettstudentene vil ikke kunne delta interaktivt (samtidig) på forelesninger og labøvelser. Nettstudentene må basere seg på veiledning via diskusjonsforum der faglærer og hjelpelærer er med. Obligatoriske innleveringer gjøres på nett og gis tilbakemelding på nett. NB: Eksamen må tas i Molde, også for nettstudentene, som må ordne reise og eventuelt opphold selv. Eksamen vil avholdes på ulike dager og spredt over hele eksamensperioden.

Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke for fulltidsstudenter. Det er midlertid muligheter for å arbeide deltid, for eksempel ved å gå ned halv belastning hvert semester og strekke studiet over to år.

Erfaringsmessig er emnet i programmering vanskelig for mange. Disse må da regne med å bruke en god del mere tid enn normalt, for å greie å bestå dette emnet.

Organisering og læringsformer

Første semester vil gi innføring i informasjonsteknologi, programmering og bruk av ERP-systemer. Med denne bakgrunn vil andre semester gi opplæring i variert programmering mot regneark, databaser og web/internett. Det gis også en innføring i elektronisk handel.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har skriftlig PC-eksamen. Noen har eksamen med hjelpemidler, andre har ingen. Noen eksamener utføres med praktisk bruk av programvare, andre utføres uten programvare. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en del av karakteren. Merk at eksamen må tas i Molde.

Jobbmuligheter

Studiet kan benyttes for de som ønsker å beherske IT bedre i sin jobbsituasjon eller som et påbygg på annen utdanning for å stå sterkere i arbeidsmarkedet.

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan man velge å søke opptak på en av høgskolens 3-årige bachelorstudier, for eksempel bachelor i IT og digitalisering, bachelor i logistikk, eller bachelor i økonomi og administrasjon. Her kan emnene fra årsstudiet inngå som spesialisering og valgemner, sjekk studieplanene for disse for detaljer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. juli 2021 22:22:38