Bachelor i juss og administrasjon

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2020
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2020
Illustrasjonsbilde

Programmets innhold

Studiet gir grunnleggende kunnskaper i juss, statsvitenskap og organisasjonsteori, samt i samspillet mellom juss, politikk og organisasjon. Det tas utgangspunkt i et globalt perspektiv der det blir lagt særlig vekt på endring i politiske og juridiske vilkår og rammebetingelser. Studiet vil også gi en innføring i juridisk og samfunnsvitenskapelig metode.

 

Ved å kombinere juss, statsvitenskapelige og administrative fag, får du en allsidig og bred grunnutdanning som gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold i samfunn, organisasjoner og politikk, lokalt og globalt.

 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid både innen offentlig og privat sektor. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til omstillings-, utviklings- og utredningsarbeid. Studiet gir også gode forutsetninger for stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

 

Ønsket en allsidig utdanning.

Tidligere student, Eivind Tronsli
Jeg valgte juss og  administrasjon fordi jeg ønsket meg en en faglig sterk utdanning som jeg kan bruke i mange ulike yrker, enten i offentlig eller privat sektor.
Eivind Tronsli,  Tidligere student, Juss og administrasjon
Foto: Espen Istad.