Jobb og videre studier (2022–2025)

Videre studier

Med en bachelorgrad kan du søke opptak til Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelseMaster i helseledelse eller Master of Science in Sport Management ved HiMolde, eller masterprogram ved andre universitet og høgskoler.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. okt. 2022 04:36:48