Jobb og videre studier (2020–2023)

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for arbeid både innen offentlig og privat sektor. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til omstillings-, utviklings- og utredningsarbeid. Studiet gir også gode forutsetninger for stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Videre studier

Med en bachelorgrad kan du søke opptak til masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse  ved HiMolde eller masterstudier ved andre universitet og høgskoler.

En bachelorgrad i Juss og administrasjon som inneholder emner i komparativ og internasjonal politikk, vil kvalifisere til opptak på masterstudier i statsvitenskap. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 04:39:19