Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Det vil være anledning til, og det anses som ønskelig, at studenter tar et semester i utlandet. Det anbefales at dette gjøres fjerde semester i studiet. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr emner som kan godkjennes inn i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 04:36:02