Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Det vil være anledning til og det anses ønskelig at studentene tar et semester i utlandet. Det anbefales at dette gjøres fjerde semester i studiet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:32:45