Studieopphold i utlandet (2020–2023)

Det vil være anledning til og det anses ønskelig at studentene tar et semester i utlandet. Det anbefales at dette gjøres fjerde semester i studiet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 04:39:06