Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 25%
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høsten 2023
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad
Åpner for søking:
1. februar 2023
Medisindosett

Medisindosett.  Foto: Hedda Bangsund

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

Studentoppgavene belyser viktige tema av nasjonal verdi.
Et eksempel er Kinkig dobbeltkontroll: - Sykepleierne havner i skvis (sykepleien.no, august 2022)
 

Studiested

Studiet arrangeres annenhvert år på studiested Kristiansund og Molde.

Kristiansund: 2022-2023

Molde: 2023-2024

 

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á 2-3 dager.

Det er krav om 70 % oppmøte.

Samlingene vil bli holdt i Molde.

Samlingsdatoer

12. - 14. september 2023

14. - 16. november 20223

13. - 15. februar 2024

17. - 18. april 2024

Eksamen og vurderingsform

På eksamenssamlingen presenterer studentene forbedringsarbeidene de har gjennomført på egen arbeidsplass.

Film om trygg legemiddelhåndtering.