Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 25%
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høsten 2022
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022
Medisindosett

Medisindosett.  Foto: Hedda Bangsund

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

 

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á 2-3 dager.

Det er krav om 70 % oppmøte. Under gjeldende korona-situasjon gis det tilbud om digital undervisning via Zoom for de som har behov for det.

Samlingene vil bli holdt i Kristiansund.

Samlingsdatoer

13. - 15. september 2022

15. - 17. november 2022

14. - 16. februar 2023

19. - 20. april 2023

Eksamen og vurderingsform

På eksamenssamlingen presenterer studentene forbedringsarbeidene de har gjennomført på egen arbeidsplass.

Film om trygg legemiddelhåndtering.