Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 25%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høsten 2021
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad
Åpner for søking:
1. februar 2021
Ordinær søknadsfrist:
1. juli 2021
Medisindosett

Medisindosett.  Foto: Hedda Bangsund

Utvidet søknadsfrist til 13.september 2021

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

 

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á 2-3 dager.

Det er krav om 70 % oppmøte. Under gjeldende korona-situasjon gis det tilbud om digital undervisning via Zoom for de som har behov for det.

Samlingene vil bli holdt i Molde.

Samlingsdatoer

14. - 16. september 2021

16. - 18. november 2021

15. - 17. februar 2022

20. - 21. april 2022

Eksamen og vurderingsform

På eksamenssamlingen presenterer studentene forbedringsarbeidene de har gjennomført på egen arbeidsplass.

Film om trygg legemiddelhåndtering.