Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 25%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høstsemester 2019
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad
Ordinær søknadsfrist:
Utvidet søknadsfrist til 1. august
Medisindosett

Medisindosett.  Foto: Hedda Bangsund

Videreutdanningen har fokus på legemiddelbruk, legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Studiet skal være praksisnært, og deltakerne får en innføring i kvalitetsforbedring. Det skal gjøres et forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering på egen arbeidsplass.

Studiet går over to semester, med til sammen fire samlinger á 2-3 dager.

Samlingene vil bli holdt i Molde.

Samlingsdatoer

10. - 12. september 2019

12. - 14. november 2019

11. - 13. februar 2020

21. - 22. april 2020

Eksamen og vurderingsform

Eksamensfremlegg: 21. – 22. april 2020

På eksamenssamlingen presenterer studentene forbedringsarbeidene de har gjennomført på egen arbeidsplass.

Film om trygg legemiddelhåndtering.