Hva lærer du? (2019–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Trygg legemiddelhåndtering

Studiets læringsutbytte

Studenten skal etter fullført studie:

  • gjøre rede for forsvarlig legemiddelhåndtering knyttet til faglige, etiske, praktiske og juridiske føringer

  • anvende aktuelle forskrifter og offentlige utredninger som er styrende for riktig legemiddelbruk

  • anvende teori og vitenskapelig forskning som ivaretar riktig legemiddelhåndtering

  • utføre forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering, og bidra til implementering av riktig legemiddelbruk i praksis

  • ivareta pasientsikkerheten ved legemiddelbruk

  • veilede og drive med opplæring av kollegaer i riktig legemiddelbruk

  • synliggjøre ferdigheter og kunnskap i forsvarlig legemiddelhåndtering på sin arbeidsplass

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:32:47