Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Sykepleiere og vernepleiere fra alle områder av helsetjenesten som håndterer legemidler. Det vil være en fordel om flere studenter kommer fra samme arbeidsplass, men det er ikke et krav.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:15