Opptak

Bachelorgrad (180 studiepoeng ) i sykepleie eller vernepleie. I tillegg må du dokumentere at du har en relevant stilling på minst 50 % omfang.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Andre krav/forutsetninger

Kravet om arbeidstilknytning kommer av at du som student må ha et arbeidssted der det kan gjøres et forbedringsarbeid som en del av studiet.

Andre relevante utdanninger kan også søke med bachelorgrad eller høyere grad. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:36:41