Erfaringsbasert master i logistikk

Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2019

Programmets innhold

Studiet retter seg primært mot personer som er i arbeid og som ønsker å kombinere jobb med en anerkjent mastergrad.

Høgskolen i Molde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk. Behovet for ledere med logistikkompetanse øker, og våre studenter er etterspurt både i små og mellomstore bedrifter og i store internasjonale konsern.

Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics (120 stp). Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. I arbeidet med masteroppgaven inngår det et fem-dagers kurs i forskningsmetode.

Internsider for masterstudentene

Informasjonsskriv Erfaringsbasert mastergrad i logistikk