Siviløkonom

Tittelen Siviløkonom krever at man har tatt en norsk Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende med de nødvendige regnskapsfagene. Det forutsettes også at masteroppgaven skrives med et tema som kommer inn under spesialiseringen i utdanningen.

Hvis dette er på plass kreves det 30 studiepoeng i dybdefag og 20 studiepoeng i breddefag i masterstudiet. Informatikk/Informasjonssystem-emner godkjennes ikke som noen av disse. Det gjør heller ikke metodefag som statistikk.

Kategorisering av emner på MSc Logistics i forhold til kravet til Siviløkonom

Kull – Høst 2021

 

Studieretning Supply Chain Management

Advanced Supply Chain Management (dybdefag)

LOG711 Supply Chain Management

LOG715 Business Cases in Logistics

SCM702 Purchasing and Supply Theory

SCM705 Cost Management in SCM

LOG767 Supply Chain Risk Management

 

Transportation in SCM (dybdefag)

TRA705 Sustainable and Digitalized Urban Fredight Logistics

TRA720 Cost Benefit Analysis with Applications within Transport Infrastructure

TRA735 The Anatomy of Transport NetworkRA820 Air Transport Economics

TRA825 Multimodal Transports

TRA830 Urban Public Transport

TRA835 Smart Mobility and Future Transport Solutions

 

Emner som godkjennes som breddefag

SØK710 Industrial Organization (samfunnsøkonomi)

SCM703 Applied Supply Chain Management (lager-/produksjonsmodeller)

Emner klassifisert som dybdefag for den andre retningen.

Emner klassifisert under LA.

 

Emner som verken godkjennes som bredde eller dybdefag

IBE700 ERP Systems with SAP

IDA715 Discrete Event Simulation

IDA720 Applied Data Analytics

IDA730 Visual Analytics in Operation Management

LOG708 Applied Statistics

LOG765 Project Planning and Control

 

Studieretning Logistics Analytics

Logistics Analytics / Operations Research (dybdefag)

LOG713 Models for Production Management

LOG722 Inventory Management

LOG725 Transportation and Distribution

LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics

LOG734 Heuristics in Analytics

LOG820 Vehicle Routing

 

Emner som godkjennes som breddefag

Emner klassifisert som dybdefag for Advanced SCM eller Transportation.

 

**********************************************************************************

Kategorisering av seminarer på MSc Logistics i forhold til kravet til Siviløkonom

Seminarer høsten 2022

Detaljerte seminarbeskrivelser finnes her:

https://www.himolde.no/english/studies/programmes/msc-in-logistics/log904-seminars-in-logistics/

 

Studieretning Supply Chain Management

Advanced Supply Chain Management (dybdefag)

LOG904-140 Service industry logistics

LOG904-151 Disaster relief operations management: A case study approach

LOG904-157 Quality management

LOG904-158 A circular economy for business and supply chains

LOG904-161 Digital service design

LOG904-169 Business to business marketing

LOG904-172 Contract and commercial management (CCM)

LOG904-174 Decision making and incentives in the competitive environments

LOG904-178 Supply chain resilience

LOG904-179 Sustainability and negotiations in public procurement

 

Transportation in SCM (dybdefag)

LOG904-109 Measuring and managing performance in shipping, logistics and supply chains

LOG904-124 Productivity analysis

LOG904-125 Transportation infrastructure and economic development

LOG904-130 Port logistics

LOG904-176 Transport law, insurance and incoterms

 

Seminarer som godkjennes som breddefag

LOG904-110 Integrated logistics and operations: Learning through games

LOG904-116 Offshore upstream logistics

LOG904-126 Decision modeling and metaheuristics

LOG904-127 Last mile delivery: Data analysis and models

LOG904-131 Applied dynamic and stochastic programming for logisics

LOG904-149 Arctic logistics

LOG904-160 Integrated downstream petroleum logistics

LOG904-162 Applications of scheduling and timetabling

LOG904-180 Offshore wind logistics

Seminarer klassifisert som dybdefag på den andre retningen

 

Seminarer som verken godkjennes som bredde eller dybdefag

LOG904-101 Research design

LOG904-114 Game theory

LOG904-148 Stated preference methods – Experimental design

LOG904-150 Stated preference methods – Discrete choice modelling

LOG904-166 Supply chain visibility with RFID and IoT technologies

LOG904-167 Blockchain in supply chain

LOG904-171 Robotic Process Automation

 

Studieretning Logistics Analytics

Logistics Analytics / Operations Research (dybdefag)

LOG904-116 Offshore upstream logistics

LOG904-126 Decision modeling and metaheuristics

LOG904-127 Last mile delivery: Data analysis and models

LOG904-131 Applied dynamic and stochastic programming for logisics

LOG904-149 Arctic logistics

LOG904-160 Integrated downstream petroleum logistics

LOG904-162 Applications of scheduling and timetabling

LOG904-180 Offshore wind logistics

 

Seminarer som godkjennes som breddefag

LOG904-110 Integrated logistics and operations: Learning through games

Seminarer klassifisert som dybdefag på Advanced SCM eller Transportation.

Publisert 21. jan. 2019 10:42 - Sist endret 9. juni 2022 09:11