Studieopphold i utlandet (2020–2023)

Studiet er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester, og studentene oppfordres til å ta dette semesteret i utlandet. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr passende fag. Informasjon om disse mulighetene ligger på våre hjemmesider. Fagkombinasjonene ved den utenlandske institusjonen skal være godkjent før utreise. 
Et opphold i utlandet gir verdifull erfaring med andre kulturer og mulighet til å lære et språk skikkelig.
Dette er viktig for norske bedrifter som jobber mot et internasjonalt marked.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 12:33:19