Jobb og videre studier (2022–2025)

Jobbmuligheter

Marin næring er vår nest største eksportnæring. En betydelig vekst og utvikling forventes. Produksjonen er lokalisert langs hele vår værharde kystlinje. Næringen har et økende behov for kompetanse innen logistikk som tar særlig hensyn til de utfordringer og behov som denne sammensatte næringen har.
Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk i administrasjonen hos oppdrettsselskaper, fiskebåtrederier, fiskemottak og i leverandørindustrien til disse næringene, så som leverandører av utstyr, emballasje, tjenesteleverandører og hos leverandører av transport og logistikktjenester.
Med en bachelorgrad i marin logistikk og økonomi vil du kunne jobbe med:

  • Krevende og tidskritiske logistikkoperasjoner forbundet med produksjon av næringsmidler

  • Utvikling av leverandørkjeder og distribusjonskanaler

  • Prosjektledelse i logistikk- og forbedringsprosjekter

  • Innkjøp av varer og tjenester til drift og vedlikehold

  • Kontraktsinngåelser og kontraktsadministrasjon ved nasjonale og internasjonale transaksjoner

  • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold 

  • Rådgiving på logistikkområdet for denne eller beslektede næringer

  • Offentlig forvaltning som er satt til å følge opp drift og vekst i bransjen


Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget mastergradsstudium i logistikk - Msc in Logistics. Opptak til mastergradsstudier har ofte krav til karakternivå.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 04:37:41