Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Studiet er tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr passende emner. Informasjon om disse mulighetene ligger på høgskolens hjemmesider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:32:59