Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Studiet er tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr passende emner. Informasjon om disse mulighetene ligger på høgskolens hjemmesider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:30