Studieopphold i utlandet (2022–2025)

Studiet er tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr passende emner. Informasjon om disse mulighetene ligger på høgskolens hjemmesider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:36:52