Studieopphold i utlandet (2020–2023)

Studiet er tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester. Høgskolen har flere aktuelle samarbeidspartnere som tilbyr passende emner. Informasjon om disse mulighetene ligger på høgskolens hjemmesider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. apr. 2020 04:35:21