Master i helseledelse

Fakta om programmet

Studiestart:
Høst 2020
Åpner for søking:
1. februar 2020
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2020

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNUHøgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Utdanningen skal gi deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Studiet er tilrettelagt for yrkesaktive, og mesteparten av undervisningen er organisert som todagerssamlinger i Ålesund.

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.

Master i helseledelse er på 120 studiepoeng, og gjennomføres normalt på deltid over sju semestre (3,5 år). Som masterstudent i helseledelse har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet.

Les mer om studiet her. (NTNU)

For nåværende studenter

Kontakt

Kontaktperson, HiMolde: Professor Turid Aarseth