Master i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2022
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
Utvidet søknadsfrist til 13. juli 2022
Semesteravgift:
NOK 745 pr. semester

Programmets innhold

Er du sykepleier og ønsker en spesialisering som gir deg avansert, bred kompetanse og varierte jobbmuligheter? Da kan en mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) være noe for deg!

 

Det er et stort behov for sykepleiefaglig kompetanse i norske helsetjenester, blant annet på grunn av endringer i befolkningens behov og organisering av helsetjenestene. Utdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) skal kvalifisere sykepleiere til utvidede funksjons- og ansvarsområder, og gjøre de i stand til å fylle nye, selvstendige roller i kommune- og spesialisthelsetjenesten. En AKS kan jobbe pasientnært i tillegg til å ha oppgaver innen fagutvikling og innovasjon, brukermedvirkning og ledelse med mer. Ved gjennomført mastergrad kan AKS også få offentlig spesialistgodkjenning.

 

Utdanningen setter søkelys på pasienter i alle aldre med sykdommer av ulikt omfang og varighet. Det legges særlig vekt på pasienter med komplekse og kroniske sykdomstilstander, og påfølgende sammensatte behov. Et eksempel kan være pasienter som har en kombinasjon av somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer.

 

Mastergraden i avansert klinisk allmennsykepleie bygger på den amerikanske utdanningsmodellen for Advanced Practice Nurses (APN) eller det som benevnes Nurse Practitioners (NP), vedtatt av The International Council of Nurses (ICN). ICN definerer avansert klinisk sykepleie som «en autorisert sykepleier, som har tilegnet seg kunnskap på ekspertnivå, ferdigheter i beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land» (The International Council of Nurses, 2008).

 

Utdanningen er organisert på deltid over 3,5- 4 år, der siste del av utdanningen kan gjennomføres på heltid på 1 år.