Nettilbud for permitterte, arbeidsledige og andre interesserte

Sist endret 9. juni 2020 11:12 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 25. sep. 2020 13:46 av Jens Petter Straumsheim

Myndighetene støtter kompetanseheving for de som står utenfor arbeidslivet som følge av Covid-19. HiMolde og Møreforsking tilbyr nå flere nettbaserte studier, enkeltemner og kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke og  Møre og Romsdal Fylkeskommune. For studiepoengsgivende emner betaler du kun en semesteravgift på kr 745,-, uansett antall emner du tar.  For øvrige kurs, uten studiepoeng er det  ingen studieavgift.

Les mer om søknadsfrist, opptakskrav og oppstart på det enkelte tilbud. Det er løpende opptak og førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Tilbudene er også åpne for andre interesserte.