Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Søknad:

Du søker opptak via SøknadsWeb. Velg søknadsalternativ "Nettilbud for permitterte og arbeidsledige". Etter at du har fått opptak vil du få informasjon om hvordan du melder deg opp til ett eller flere av emnene som tilbys.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. juni 2020 04:39:14