Nettilbud for permitterte og arbeidsledige

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
August 2020
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
Er åpent for søking/påmelding nå
Semesteravgift:
Kun for studiepoenggivende kurs: kr. 745. Øvrige kurs er gratis.

Myndighetene støtter kompetanseheving for de som står utenfor arbeidslivet som følge av Covid-19. HiMolde og Møreforsking tilbyr nå flere nettbaserte studier, enkeltemner og kurs, finansiert av regjeringens kompetansepakke og  Møre og Romsdal Fylkeskommune. For studiepoengsgivende emner betaler du kun en semesteravgift på kr 745,-, uansett antall emner du tar.  For øvrige kurs, uten studiepoeng er det  ingen studieavgift.

Les mer om søknadsfrist, opptakskrav og oppstart på det enkelte tilbud. Det er løpende opptak og førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Tilbudene er også åpne for andre interesserte.

Nettbaserte emner i logistikk og risikostyring. 

Fra høsten 2020 tilbyr vi enkeltemner innen logistikk og risikostyring.  Tilbudet utvides til  8 enkeltemner som kan tas etter hverandre og som samlet vil utgjøre 60 studiepoeng. Fra høsten 2021 tar vi sikte på å tilby dette som et ordinært årsstudium. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta. Det to første emnene er beskrevet nedenfor.  Søknadsfrist er senest 2 uker før oppstart.

SCM110N Innføring i Supply Chain Mangement

Oppstart: 10. august, varighet 5 uker

Søk opptak

LOG250N Innføring i risikostyring

Oppstart: medio oktober (dato kommer), varighet 5 uker

Søk opptak

Nettbaserte kurs - uten studiepoeng

Møreforsking og HiMolde tilbyr skreddersydde kurs til næringslivet for å bidra til omstilling i forbindelse med koronapandemien. Kursene er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og er kostnadsfrie for deltakerne. Ordningen er primært rettet mot personer som er helt eller delvis permitterte, men personer som ikke er permitterte kan også delta.

Innovasjon og entreprenørskap med muliggjørende teknologier

Oppstart: 10. august, varighet 10 uker.  Maks antall deltakere: 40

Meld deg på kurset her

Logistikk for additiv produksjon ved bruk av 3D printing teknologier 

Oppstart: 10. august, varighet 10 uker.  Maks antall deltakere: 40

Meld deg på kurset her

Grønn omstilling i handel, service og reiseliv

Oppstart: 10. august, varighet 10 uker.  Maks antall deltakere: 40

Meld deg på kurset her

 

For nåværende studenter

Kontakt

Geir Arne Svenning Leder for EUV

For spørsmål om opptak: Opptak@himolde.no