Årsstudium i offentlige anskaffelser

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2021. (Opptak annenhvert år)
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
1. februar 2021
Ordinær søknadsfrist:
1. august 2021
Studieavgift:
25.000 pr. semester

Illustrasjonsbilde. Colourbox.com

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole, NTNU og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser.

Programmets innhold

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser.

Studiet er første ledd i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og forvaltningen om å opprette et Anskaffelsesakademi (Senter for Anskaffelsesutdanning og Forskning) og herunder bidra til et helhetlig kompetanseløft innen offentlige anskaffelser, inkludert koordinerte bachelor- og mastergradsstudier og forskningsvirksomhet.

Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon.

Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.

Studenter uten erfaring kan også søke, men det anbefales å få etablert en avtale med en utplasseringsbedrift, som studenten parallelt med utdanningen kan få praksis innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.

Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon.

Samlingsdatoer

Diplom

Sertifisering

Høst  2018 
I kontrakt

Høst  2017  
Grunnprinsipper og
Forarbeidsfasen

5. Samling Kull 1

Dato og sted kommer.

6. Samling Kull 1

Dato og sted kommer.

1. Samling Kull 2

Bergen 26., 27. og 28. september, UiB og NHH

2. Samling Kull 2

Trondheim 29. og 30. november og 1. desember, NTNU

​Vår 2019-
Fordypning

​Vår 2018-
Konkurransefasen

7. Samling 
Dato og sted kommer.

8. Samling 
Dato og sted kommer.

​3. Samling  
Oslo, 6., 7. og 8. februar

4. Samling 
Molde, 24.,25. og 26. april, 

Med forbehold om  endringer