Programmet er nedlagt

Årsstudium i offentlige anskaffelser

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Innstilt Høst 2021. (Opptak annenhvert år)
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
1. februar 2021
Ordinær søknadsfrist:
1. august 2021
Studieavgift:
25.000 pr. semester

Illustrasjonsbilde. Colourbox.com

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen har, i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner, etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser. Undervisningen gis av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.

Programmets innhold

Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og forvaltningen har ført til opprettelsen av Anskaffelsesakademiet som har som mål å bidra til et helhetlig kompetanseløft innen offentlige anskaffelser, inkludert koordinerte bachelor- og mastergradsstudier og forskningsvirksomhet.

Studiet er skreddersydd for innkjøpere ansatt i det offentlige, både i statlig og kommunal sektor, men også tilbydere til det offentlige kan ha utbytte av denne kompetansen.

 

Studiet har hatt studenter fra organisasjoner som Sykehusinnkjøp, Avinor, Kystverket, Jernbaneverket, Difi, Valg, Norges Bank, Statens Vegvesen, Atea, Bufetat, Hemit, Aker Solution, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Statsforvalteren i M&R, Kriminalomsorgen, Kartverket, Nav, Bergen Kommune, Oslo Kommune og en rekke andre kommuner.

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium med halv progresjon og kan derfor følges parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon.

Studiet gjennomføres med to samlinger på hver tre dager hvert semester, samlingene gjennomføres i Molde, Bergen, Trondheim og Oslo. Dersom Corona pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre fysiske samlinger, vi det bli gjennomført digitale samlinger.

Studenter uten erfaring innenfor offentlige anskaffelser kan søke, men det anbefales å få etablert en avtale med en utplasseringsbedrift, som studenten parallelt med utdanningen kan få praksis innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.