Programmet er nedlagt

Oppbygging og gjennomføring (2021–2023)

Informasjon om studiet

Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige innkjøpsenheter og organisasjoner etablert et årsstudium (deltid) i offentlige anskaffelser.

Studiet er første ledd i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og forvaltningen om å opprette et Anskaffelsesakademi (Senter for Anskaffelsesutdanning og Forskning) og herunder bidra til et helhetlig kompetanseløft innen offentlige anskaffelser, inkludert koordinerte bachelor- og mastergradsstudier og forskningsvirksomhet.

Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig arbeidssituasjon.

Studiet er skreddersydd for innkjøpere i offentlig sektor og undervisningen gjennomføres av lærekrefter fra alle de samarbeidende institusjonene.

Studenter uten erfaring kan også søke, men det anbefales å få etablert en avtale med en utplasseringsbedrift, som studenten parallelt med utdanningen kan få praksis innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er tilrettelagt for deg som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser - og for deg som foretar innkjøp for en offentlig oppdragsgiver. Utdanningen passer godt for deg som allerede har kjennskap til innkjøperrollen og til regelverket, med mange praktiske og nyttige tips, men er også egnet som en grunnutdanning for studenter som er nye til innkjøperrollen og til regelverket.

Organisering og læringsformer

Studiets første del (sertifiseringsdelen) gir 30 studiepoeng:

  • Introduksjon og grunnprinsipper (høst) 1 semester

  • Konkurransefasen (vår) 2 semester

Studiets andre del (diplomdelen) gir 30 studiepoeng

  • I kontrakt (høst) 3 semester:

  • Fordypningsemner (vår) 4 semester :

Vurdering

Oppgave, skriftlig skoleeksamen og en fordypningsoppgave.

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Høst 2022

Vår 2023

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2021 04:35:53