Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Programmet retter seg mot kandidater med bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen økonomisk/administrative fag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:36