English version of this page

Jobb og videre studier (2022–2024)

Jobbmuligheter

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Nyutdannede kandidater fra masterstudiet i økonomi og administrasjon er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Næringslivet tilbyr topplederstillinger (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner). Nyutdannede i masterprogrammet vil tilegne seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå. Potensielle fremtidige arbeidsgivere inkluderer derfor norske så vel som internasjonale organisasjoner.

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til en PhD studier i økonomi nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer også til opptak på PhD studiet i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 04:37:21