English version of this page

Opptak

Opptakskrav og rangering

Bachelor i økonomi og administrasjon (øk/adm) eller tilsvarende norsk eller utenlandsk 3-årig høyere utdanning innen økonomi og administrasjon med karaktersnitt C eller bedre. Utdanningen som utgjør opptaksgrunnlaget må ha et innhold som oppfyller kravene til UHRs enhet for økonomisk/administrativ utdanning, noe som innebærer at minst 120 studiepoeng skal være innenfor de økonomisk/administrative fagområdene bedriftsøkonomiske, administrasjon, samfunnsøkonomi og metode, med følgende minimumskrav:

Bachelor påbegynt høsten 2018 eller tidligere:

  • bedriftsøkonomi: 30 sp

  • administrasjon: 25 sp

  • samfunnsøkonomi: 15 sp

  • metode: 20 sp

Bachelor påbegynt høsten 2019 eller senere:

  • bedriftsøkonomi: 30 stp

  • administrasjon: 30 stp

  • samfunnsøkonomi: 15 stp

  • metode: 20 stp

  • etikk: 7,5 sp

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 04:37:08