Studieopphold i utlandet (2022–2024)

Deler av studiet kan tas ved utenlandske institusjoner. Det er spesielt lagt til rette for at 2. semester kan benyttes til utveksling. Høgskolen i Molde har inngått studentutvekslingsavtale med 

  • Aarhus Universitet, Institutt for økonomi, Danmark

  • North-West University, Vaal Triangle Campus, Sør-Afrika

  • University of Rijeka, Faculty of Economics, Kroatia

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 04:37:22