Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Høgskolen anbefaler sterkt at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar på forkurset i matematikk som starter ca. en uke før ordinær semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 04:39:51