Studieopphold i utlandet (2020–2023)

Det er mulig å ta ett eller to semester av studiet i utlandet etter søknad. Når det gjelder europeiske land, har Høgskolen i Molde flere utvekslingsavtaler (ERASMUS). Se nærmere informasjon om utvekslingsstudier på høgskolens hjemmeside. Den omfattende og fleksible valgfagsordningen i det tredje studieåret gir svært gode muligheter for utenlandsopphold. 

Gjennom en spesiell avtale kan siste år i studiet tas ved Dublin Business School. Ferdige kandidater får da en bachelorgrad både fra Høgskolen i Molde og fra Dublin Business School, en såkalt dobbeltgrad.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2020 04:37:14