Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og noen har yrkeserfaring, for eksempel fra petroleums- og logistikksektorene. En slik blanding av studenter direkte fra videregående skole og fra praksis har vært god for studiet fordi studentene dermed kan dra gjensidig nytte av ulik erfaringsbakgrunn.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 04:37:34